2 Σεπτεμβρίου, 2023

Έμφαση στην ασφάλεια των παικτριών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του γυναικείου σώματος.