Έγινε η εγγραφή της Ομάδας μας για το έτος 2023 στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α…!!!