Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα στην Κομοτηνή!