Αθλητική Αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού